Klachtenregeling Fysiotherapie Driel

Korte intro…

Per 1 januari 2017 voldoet de praktijk aan alle verplichtingen van de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Deze wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een correcte afhandeling van klachten en geschillen.

Indien u niet tevreden bent of een klacht hebt over de bejegening door of behandeling  van uw fysiotherapeut of een van de andere medewerkers van Fysiotherapie Driel, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een contactpersoon binnen Fysiotherapie Driel. Uw klacht wordt schriftelijk vastgelegd en met u samen naar tevredenheid opgelost.

Indien een gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Fysiotherapie Driel is aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie van het KNGF. Folders met informatie hierover vindt u in de wachtkamer van Fysiotherapie Driel.

Bel ons op 026 474 31 12